Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CỤ NGUYỄN DU TÀI THẬT

Lão Hà
Thứ ba ngày 24 tháng 5 năm 2016 11:29 AM
Gần hai chục năm trước, Tổng thống Clinton lẩy Kiều làm ngỡ ngàng giới trí thức tinh hoa của đất nước, làm nức lòng nhiều tầng lớp nhân dân.
Sen tàn cúc lại nở hoa
Sầu dài, ngày ngắn, đông đà sang xuân
Hai câu của Cụ Nguyễn Du đưa vào bối cảnh quan hệ Mỹ-Viêt lúc bấy giờ thì không có lời bình nào chính xác và hay hơn được.
Ta vẫn coi Mỹ là xã hội thực dụng, nhưng không ngờ họ lại văn chương thâm thúy đến vậy, văn thơ Kiều coi như hồn cốt Việt, họ thâm thúy và sâu sắc, chủ nhà mắc món nợ văn chương.
Năm 2015, Phó Tổng Thống J.Biden trong tiệc chiêu đãi TBT Nguyễn Phú Trọng cũng lẩy Kiều
Trời còn để có hôm nay
Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời
.........Lời bình nào cũng sẽ thành gượng gaọ vì nó thuộc loại truyện "Hãy đợi đấy" vì chỉ mới tan sương đầu ngõ, đường đi còn tù mù..mây mới vén lên rồi mây mù trở lại...
Hôm nay Ông Tổng Thống Obama sang thăm Việt Nam, chính thức tuyên bố dỡ bỏ lênh cấm vận vũ khí sát thương toàn diện, chứng tỏ sự tin cậy chính trị như hai bên mong muốn.
Là Phó thường dân ,Tôi tạm trả nợ văn chương, xin Cụ Nguyễn Du câu :
Đén bây giờ mới thấy đây
Mà lòng đã chắc những ngày một hai
Nếu tôi là Obama , chắc tôi dung câu :
Đường xa chớ ngại Ngô Lào
Trăm điều hãy cứ trông vào một ta

Xin Cụ Nguyễn Du đại xá cho thảo dân đã dùng thơ của Cụ vào ngoại giao Việt thế kỷ 21.
Lão Hà 24.5.2016