Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

QUEN VÀ LẠ

Trường Hải Lê Văn Đông
Thứ năm ngày 19 tháng 5 năm 2016 2:11 PM
Có những từ quen , ít dùng thành lạ !
Có những từ lạ , lặp mãi thành quen !
Thế giới ngày nay lẫn lộn trắng đen,
Bạn thù đổi thay sớm mưa chiều nắng !
Trong từ điển vẫn còn nguyên khái niệm,
Sự thật bày sàng mà chẳng gọi đúng tên !
Rõ mặt Tàu kia nghênh ngang biển đảo,
Mà bóng gió xa xôi “ tàu lạ” của nước nào
Biển đảo mất chủ quyền chỉ dùng từ : “ rất quan ngại ” !
Kho từ vựng “ vạch trần”, “ lên án” để đâu ?
Cuộc sống tràn lan tham nhũng đủ loài sâu
Cách gọi lạ tai chỉ là “ Bộ phận nhỏ ” ,
Như chuyện hài voi chui lọt lỗ kim !
Tai mắt nhân dân tỏ tường từng ngọn cỏ.
Trí tuệ nhân dân, phán xét ở thời gian
Đừng biến lạ thành quen và quen thành lạ !
Mọi sự vật nên giữ nguyên diện mạo,
Bởi sinh ra chúng được đặt tên rồi !
Con người thích thì hóa trang cứ dùng mặt nạ
Xin đừng đeo mặt mo với lịch sử non sông !
Đỉnh Sơn, 13/5/2016
Trường Hải Lê Văn Đông