Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NGÀY ANH RA ĐI

Trần Ngọc Tuấn
Thứ năm ngày 1 tháng 4 năm 2010 5:39 AM
    Tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
 
Dấu chân từ giã địa đàng
Buồn vui thây kệ (*) đôi hàng vạc bay
Có người cuối nẻo Thiên Thai
Đợi người qua cõi trăng phai trở về
Đàn kêu tích tịch hồn quê
Trăm năm gửi khúc tình se duyên người
Đàn kêu tích tịch tình đời
Non cao biển rộng nghe lời nhớ quên
Tuổi nào cho Cỏ, cho Em ?
Chợt ầm thác đổ trong đêm giật mình

(*) chữ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
TRẦN NGỌC TUẤN