Trang chủ » Cùng vui

Mỗi Tuần một chân dung vui - Lê Thị Mây

Trần Nhương
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2009 3:57 AM
hspace=12


Lê Thị Mây


Tuyết Bông mà lại là Mây (1)
Bay từ Quảng Trị ra ngay Hà thành (2)
Một mình, Thời trẻ của anh
Tuổi ba mươi, huyết ngọc
xanh như người
Diu dàng là dịu dàng ơi
Giấc mơ thiếu phụ (3) cả đời vẫn mơ
Đã lòng vàng đá với thơ
Thi nhân lắm lúc lơ ngơ giữa đời
Chi chi Mây chỉ mỉm cười
Mặc ai xuôi ngược, đất trời lợi danh
Lúc là chị, lúc là anh
Tuyết Bông nõn thế mới thành thị Mây...
..

***********
(1)- Tên thật của Lê Thị Mây là Tuyết Bông.
(2)- Quê chị ở Quảng Trị, nay định cư tại Hà Nội.
(3)- Những chữ in đậm, gạch dưới là tên tác phẩm của Lê Thị Mây