Trang chủ » Cùng vui

Mỗi tuần một chân dung vui - Phạm Ngọc Tiến

Trần Nhương
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2009 4:20 AM
hspace=12

Phạm Ngọc Tiến

Trông như em của Chí Phèo
Minh giầu chỉ thích em nghèo kề bên
Ngày xưa anh ở ngành Điên (điện) (1)
Bây giờ biên kịch xưởng phim truyền hình
Tàn đen đóm đỏ mới kinh
Cháy veo vì Gió làng Kình dở hơi
Cố hương đang Đợi mặt trời
Sinh linh bé bỏng (2) tơi bời gió mưa
Tiểu đường anh đã khỏi chưa ? (3)
Xem chừng đứt cái cò cưa thuở nào
...
********
(1) - Trước đây Phạm Ngọc Tiến công tác ở ngành Điện.
(2) -   Các chữ in đậm, gạch dưới là tên tác phẩm của Phạm Ngọc Tiến. Phim Gió làng Kình do anh biên kịch đang chiếu trên VTV.
(3) -   Anh có tí tiểu đường