Trang chủ » Cùng vui

Mỗi tuần một chân dung vui -Nguyễn Khắc Phục

Trần Nhương
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2009 4:26 AM
hspace=0


Trần Nhương tôi vốn hay đùa, lấy sự vui là chính nên mới lấy chân dung của các nhà văn khả kính nhúng vào photoshop và lắp ghép lung tung. Chỉ là vui chứ không có ý tứ gì. Rất mong các văn nhân, bạn đọc và nhất là các phu nhân kiều diễm của các nhà văn đừng nghi ngờ mà nổi máu Sư tử xuyên lục địa  đặng tổn hại tinh thần và lực lượng của các quý ông...!  

Nguyễn Khắc Phục  

Học phí trả bằng máu
Suốt Nẻo đường phù sa
Trở về Thăng Long ký (*)
Nghỉ hưu khi chưa già
Vun tro tàn sách đốt (**)
Bấm bụng cười ha ha..  

--------------------------------- 

 (*) Tên các tác phẩm nổi tiếng của Nguyễn Khắc Phục.
        Ông bây giờ định cư tại Thăng Long thành.  
 (**) Nguyễn Khắc Phục có một cuốn sách bị đốt