Trang chủ » Cùng vui

Mỗi tuần một chân dung vui - Vi Thuỳ Linh

Trần Nhương
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2009 4:08 AM

hspace=12

Vi Thùy Linh
 

Nhà thơ tên tuổi Vi Thuỳ
Linh tinh cũng khá nhu mì cũng ghê
Khát bao nhiêu nỗi đam mê
Câu thơ mát mẻ đến tê cả người
Linh (1) như lối dẫn lên trời (2)
Thiên đường một cõi rối bời cỏ tơ

Người giòn giòn cả câu thơ
Nguyên Tiêu sắp tới đang chờ Thuỳ Linh (3)

**************

(1)-  Các chữ in đậm, gạch dưới là tên tác phẩm của Vi Thuỳ Linh
(2) – Link tiếng Anh nghĩa là liên kết, đường dẫn.
(3)-   Ngày Thơ Việt Nam Vi Thuỳ Linh thường trình diễn thơ

Cập nhật ( 05/12/2008 )