Trang chủ » Cùng vui

Mỗi tuần một chân dung vui - Trương Vĩnh Tuấn

Trần Nhương
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2009 4:03 AM
hspace=12

Trương Vĩnh Tuấn
 

Ru ai lại hoá ru mình
Ru em ru chị gập ghềnh nhân duyên (*)
Thi ca thì có mấy tiền
Thi trí lự mới làm nên bạc vàng
Ra vào tiếng cả lời sang
Một tay một báo cả làng thấy chưa (**)
Mặc đời nay nắng mai mưa
Trương phềnh Vĩnh phúc Tuấn lừa khối em
Ru anh rồi lại ru em...

 -----------

(*) Ru em tập thơ hay của TVT
(**) Ông là phó TBT báo Văn nghệ đăc trách báo Văn nghệ trẻ.