Trang chủ » Cùng vui

Mỗi tuần một chân dung vui - Đỗ Bạch Mai

Trần Nhương
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2009 3:28 AM
                                                                                
hspace=12


Đỗ Bach Mai

Vốn là cô giáo Hải Phòng
Thế rồi bỏ dạy lòng thòng văn chương
Năm bông hồng trắng nõn nường
Một lời yêu bặt giữa đường thương thay
Một mình đi trong mưa (1) bay
Một mình gánh vác đông tây một mình (2)
Bạch Mai vẫn nở đầu cành
Tuyết sương vẫn trọn khối tình bên anh…

*************

(1)- Các chữ in đậm, gạch dưới là tên tác phẩm của nhà thơ Đỗ Bạch Mai.
(2)- Chị là vợ nhà thơ Bế Kiến Quốc. Anh mất sớm, chị một mình lo toan gia đình.