Trang chủ » Cùng vui

Mỗi tuần một chân dung vui - Hữu Ước

Trần Nhương
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2009 3:36 AM
hspace=12Hữu Ước

Người hào hoa văn -  thơ -  nhạc -  hoạ
Kịch cũng hay và hát cũng hay
Trong kỷ yếu một mình một chiếu (1)
Tướng oai hùng dễ có mấy tay   (2)

Vòng vây cô đơn. Cơn giông mùa hạ
Người đàn bà uống rượu. Thơ chơi

Khoảnh khắc mong manh. Sếp rởm
Chuyện tình thời siđa
(3) sóng gió tơi bời

Bao trang viết nỗi lòng san sẻ
Một thân cò lặn lội mom sông (4)
Hồn cốt quay về nơi phủ Khoái (5)
Thiên cơ rồng... quẫy đất Thăng Long

*********

(1)- Kỷ yếu Nhà văn VN hiện đại vần Ư chỉ có mình ông (trang 1103)
(2)- Hiện nhà văn Hữu Ước mang quân hàm Thiếu tướng công an.
(3)- Các chữ in đậm và gạch dưới là tên tác phẩm của Hữu Ước
(4)- Ông có bức tranh Thân cò khá nổi tiếng
(5)- Quê ông ở Hưng Yên ( Hưng Yên có phủ Khoái Châu: “Oái oái như phủ Khoái xin tương” )