Trang chủ » Cùng vui

Mỗi tuần một chân dung vui-Trần Nhương

Trần Nhương
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2009 4:33 AM
Thspace=0


Trần Nhương tự giễu

Trần Nhương tuổi con Rắn, sinh ra tại đất Vua Hùng, định cư tại đất Thăng Long. Vốn là anh giáo viên ngoại thành rồi đi lính, làm một lèo 28 năm quân ngũ. Chuyển nganh về Hội Nhà văn công tác đến giờ. Gã ham vui, cái gì cũng một tí Thi Hoạ đủ trò. Nhờ Trời đôi khi bán được tranh lấy tiền in thơ. Gã được anh em yêu mến gọi là tên VLC( vui là chính) . Gã hay giễu đồng nghiệp, và bây giờ gã tự giễu mình 

Trần Nhương

Gió Tháng ba vẫn thổi
Gió bát ngát đồng rừng (*)
Thi ca toàn là
gió
Hội hoạ toàn là
mông
Hắn bảo “vui là chính”
Có em nào yêu không ? 

-------------------------------------------------------------------

 (*) Tên các tập thơ của Trần Nhương. Nhà thơ có các tập thơ tên Gió như: Gió quê, Gió tháng Ba vẫn thổi, Gió bát ngát đồng rừng, Gió đang xoan…