Trang chủ » Cùng vui

Tao và Mày

Khuyết danh
Thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2009 5:30 AM
 
Chiều nay vợ chồng tôi vừa cho hai cháu nôi đi chợ hoa Bờ Hồ về thì nhận được điện thoại của anh Nguyễn Vĩnh. Anh ra lệnh ra ngay Hiếu Béo, ông mà không ra là Nguyễn Khắc phục “hít le” ông đấy, ra đây Khiêm đãi tiệc năm mới. Ngại quá đã về nhà vừa thay quần áo lại phải mặc vào thì hơi mệt. Nhưng ngày đầu năm mới không đi không được. Tôi gọi taxi cho đỡ rét. Đến nơi đã thấy Nguyễn Khắc Phục bạc đầu, anh Đinh Nguyên Khiêm, anh Nguyễn Vĩnh. Bốn chúng tôi cụng ly chúc nhau năm mới mọi sự hanh thông. Một lúc thì Văn Chinh mò đến. Nhà xa nên chú ta vượt qua Chương Dương cũng mất nhiều thời giờ.
  Thế là ngũ nhân đồng ẩm, chuyện trên trời dưới biển. Rồi anh Khiêm bỗng nhớ đến bài thơ dân gian Tao và Mày. Anh đọc câu đầu “ăn chơi là việc của tao”, thì ra ai cũng biết bài thơ ấy, chỉ tôi là không biết. Mỗi người đọc một câu thành cả bài hoàn chỉnh. Ôi chao bài thơ tác giả tập thể mà hay, mà thâm thuý, mà dân gian rất tuyệt. Nhân đầu năm mới tôi chép lại để hầu các bạn, chắc có nhiều người cũng không biết như tôi:
 
       TAO VÀ MÀY
Ăn chơi là việc của Tao
Cái lo cái nghĩ tao giao cho Mày
Việc Tao ký cóp suốt ngày
Thực thi cụ thể thì Mày thay Tao
Lên rừng xuống biển tự hào
Tao cân nhắc kỹ nên giao cho Mày
Việc di thăm thú đó đây
Nhìn xa trông rộng việc này phần Tao
Biển rộng trời cao đất dầy
Tao cấm mày nghĩ việc Mày chống Tao
Chống Tao, Tao chẳng làm sao
Nhưng Tao phải nghĩ mưu cao trị mày...
Bài thơ dừng lại đó nhưng mỗi chúng ta ai cũng có thể chắp thêm nhiều câu đắt giá nữa.