Trang chủ » Cùng vui

MỖI TUẦN MỘT CHÂN DUNG VUI - HOÀNG TRẦN CƯƠNG

Trần Nhương
Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009 7:18 PMHọ Hoàng tên lại Trần Cương
Nghe ra có vẻ rất cường chi chi
Chớp xanh, Nguyên vẹn những gì
Dư âm, Trầm tích cái thì đã qua
Ăn to nói lớn quê choa
Đô Lương vẫn nước non nhà Đô Lương (1)
Bỏ kế toán sang văn chương (2)
Đường chân trời (3) ấy gió sương não nùng
Làm Tổng biên tập oai phong (4)
Rượu vào nổi máu anh hùng Nghệ An…
 
-------------
(1)- Quê Hoàng Trần Cương ở Đô Lương, Nghệ An.
(2)- Vốn Hoàng Trần Cương làm chuyên viên kế toán.
(3)- Các chữ in đậm, gạch dưới là tên tác phẩm của HTC
(4)- Ông là TBT Thời báo Tài chính.