Trang chủ » Cùng vui

TAI NẠN NGHỀ NGHIỆP THÔI MÀ

Mõ làng ta
Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009 5:16 PM
 

ĐÁNG THƯƠNG ÔNG QUÁT

Y Phết Phết

 

 Nghề lên bục “quát” quen rồi
Cho mình là hạng con giời “ ngược ngang!”
Tuổi hưu nhưng vẫn ghế quan
Típ người “ không biết làm dân” là gì
Lập “ Oép” đứng tên chủ trì
Vì tham chứ có phải vì ai đâu?!
Lỡ dùng tin “ Hải quân Tầu…”
Thò lò ngớ ngẩn, ngờ đâu hại mình!
Đối phó dư luận bất bình
“ Tai nạn nghề nghiệp”, thanh minh như đùa!
Quát nên bai cũng là vừa
Tài vậy tình vậy cò cưa thêm phiền
Đáng thương cái chức cái quyền
Mu mơ mờ mắt có yên bao giờ?
Danh liệt chỉ tại nước cờ
Quát ai được nữa mà chờ lên gân?
Về đi, học cách làm dân!
30-9-2009
Y Phết Phết