Trang chủ » Cùng vui

THƠ VUI TẶNG BẠN

Trường Nhân
Thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2015 8:24 AM

TNc: Tại cuộc bàn giao lịch sử giữa BCH khóa 8 và BCH khóa 9, chỉ có mặt các nhà văn: Trung Trung Đỉnh, Đình Kính, Phan Trọng Thưởng, Nguyễn Hoa, Đào Thắng và Lê Quang Trang. Vắng mặt 5 gồm: Thu Huệ, Võ Thị Xuân Hà, Vũ Hồng, Trần Đức Tiến, Văn Công Hùng.
Bổ sung: Do mát kèm nhèm nên chủ web nhin Nguyễn Trí Huân ra Lê Quang Trang. Vậy là cựu BCH dự lễ bàn giao chỉ có 5 vị dự (phát hiện sai sót này do nhà văn Trần Đức Tiến từ Vũng Tầu mách chủ web)