Trang chủ » Cùng vui

BA ANH KÊU LỖ

Trương Tuần
Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2015 8:40 PM
(GDVN) - EVN dự tính, số lỗ sẽ gấp hơn 10 lần con số 1.200 tỷ đồng. Số lỗ khủng này EVN đề xuất chuyển vào giá điện, nói cách khác xin tăng giá bán điện để bù lỗ.

BA ANH KÊU LỖ CẢ BA
CHỈ DÂN LÀ "LÃI" XÓT XA CÁI NGHÈO
Trương Tuần