Trang chủ » Cùng vui

CHÂN DUNG VUI: DƯƠNG HƯỚNG

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2015 5:53 PM

DƯƠNG HƯỚNG

Đã dương thì biết hướng nào
Thế mà Dương Hướng hướng vào văn chương
Bao năm lăn lộn chiến trường
Nơi đâu anh gửi nhớ thương giống nòi ?
Gót son, Trần gian đời người
Và nay Dưới chín tầng trời trắng đen
Bến không chồng nhớ rồi quên
Người trên bãi tắm (1) tắm tiên nõn nường

Chót vì cái nghiệp văn chương
Thì đành nghỉ chẳng ăn lương mà mần (2)
Mười lăm năm nghỉ viết văn (3)
Hồi xuân ông lại phăm phăm giương buồm…
------
(1) - Chữ in đậm là tên tác phẩm của Dương Hướng
(2) - Ông xin nghỉ không lương để viết tiểu thuyết Dưới chín tầng trời
(3) – Vì mưu sinh và nuôi con ăn học ông gác bút 15 năm