Trang chủ » Cùng vui

LÀ TÂY HAY TẦU ?

Trương Tuần
Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2015 6:10 AM


SAU KHI ĐỌC TIN NÀY CỤ A CỤ B ĐỐI THOẠI


Cụ A - Cụ ơi tôi hỏi câu này
Cái thằng tham nhũng là Tây hay Tầu ?
Đảng viên thì sáng lầu lầu
Quần chúng thì cóc có cầu để tham
Hay là không phải Việt Nam
Lại thằng "thù địch" nó làm hại ta
Hay là quỷ, hay là ma
Đột lốt chư Phật trên tòa hiền lương
Cụ B - Cụ hỏi rất chi ẩm ương
Thì cái thằng ấy là phường hại dân
Tham nhũng ăn chặn cù lần
Luôn mồm nói thánh nói thần mới kinh
Cụ ơi hưu hắt phận mình
Thì xin nguôi cái bất bình cho yên...