Trang chủ » Cùng vui

MỖI TUẦN MỘT CHÂN DUNG VUI - ĐỊNH HẢI

Trần Nhương
Thứ bẩy ngày 8 tháng 8 năm 2009 4:25 PM
 
Bác Định Hải chính tên Nguyễn Biểu
Quê xứ Thanh, Yên Định oai hùng (1)

Nụ hôn học trò, Bao nhiêu điều lạ
Hoa mùa xuân, Chồng nụ chồng hoa
Hươu cao cổ
Bàn tay gieo hạt
Bài ca trái đất
(2) đã dần xa...

Nhờ các cháu ẵm nhiều lộc lá
Ồ thế ra xôi oản chúng mày ngon !
Chạm tay những bướm (3) hay ra phết
Giải thì người lớn… thơ trẻ con…(4).
-----------
(
1)- Nhà thơ Định Hải tên thật là Nguyễn Biểu, quê Yên Định Thanh Hóa.
(2)- Các chữ in đậm gạch dưới là tên tác phẩm của Định Hải
(3)- Câu thơ của Định Hải trong bài Cúc Phương ( Cham tay những bướm cùng hoa)
(4)- Nhà thơ Định Hải chuyên viết cho thiếu nhi. Ông được Giải thưởng Nhà nước về VHNT