Trang chủ » Cùng vui

DUYÊN PHẬN TA PHẢI CHIỀU

Trần Nhương
Thứ bẩy ngày 1 tháng 8 năm 2009 6:10 AM
                                                  
                                                 Anh đón em về anh hom hem
Một bà anh đã phải kiêng khem
Trách nhiệm đàn ông làm chẳng được
Nghìn năm gương mặt vẫn nhem nhèm

Duyên phận ép rồi đành chấp nhận
Anh già phải chịu mọc sừng thôi
Em hãy ăn quà, ăn phở vậy
Trẻ trung kiêng cữ kém vui đời
 
Bao giờ các cụ cho li dị
Đỡ khổ hai bên lại cả cười