Trang chủ » Cùng vui

KHÁC XA

Trường Giang
Thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2009 9:26 PM
Kính gửi bác Trần Nhương
 
Chuyện rắc rối quanh phim “ Canh bạc”
Nay “ một lời bốn mặt” đã xong        
Đọc trannhuong.com thấy hài lòng
Lỡ sai thì nhận , lòng vòng ích chi  !
 
Văn nghệ sĩ nhiều khi sơ ý
Thông suốt rồi chị chị, em em…
Mở lòng cho mọi người xem
Thực sự đồng thuận , đâu thèm quanh co
 
Hôm nọ Trần Nhương so “ đồng thuận”
Khác xa mà! chấp nhận được sao ?
Một bên tôn trọng lẫn nhau
Một bên gán ghép ào ào cho xong
 
Ngẫm ra tâm có đồng mới thuận
Tâm bất đồng nẩy lắm trớ trêu
Phải có gió mới bay diều
Có “ đồng thuận” thật , mới nhiều người tin
 
“ Đồng thuận” các tác giả phim
Khác hẳn “ đồng thuận” diễn trên nghị trường
Vậy nên, thưa bác Trần Nhương
 Tin rằng bác vẫn tinh tường đấy nha !

     Phương Mai 18-3-2009