Trang chủ » Cùng vui

MỖI TUẦN MỘT CHÂN DUNG VUI - HUỆ CHI

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 4 tháng 9 năm 2009 8:47 PM
 


Huệ Chi đích thực đàn ông
Quốc hội văn phòng gọi bác nữ nhi (1)
Nỡ nào cắt của bác đi
Cắt đi thì cóc còn gì mày râu
Thời kì cổ cận thuộc làu
Tự điển Văn học ngõ hầu góp công (2)
Giáo sư làm một người hùng
Hiệp sĩ Bô-xít lẫy lừng website (3)
Con đường chiến đấu còn dài
Huệ Chi xin cứ dẻo dai tháng ngày…
Đừng mỏi gối, đừng chồn tay
Huệ Chi chớ lộn chữ này chị Huê
 
--------
(1)- Văn phòng Quốc hội nhầm nhà văn Huệ Chi là đàn bà trong một văn thư gửi ông.
(2)- Các chữ in đậm, gạch dưới là tên một số công trình của GS Huệ Chi.
(3)- Ông là một trong 3 chủ web Bauxitevietnam.info ( chỉ hơn 4 tháng website đã có 6 triệu lượt người truy cập)