Trang chủ » Cùng vui

MỘT NĂM VẮNG "EM"

Trần Nhương
Thứ bẩy ngày 1 tháng 8 năm 2009 4:26 PM

Thế là Hà Tây đi một năm rồi
Ngày giỗ đầu, anh đăng - nhang - trà - tửu
Một đĩa bô-xít Nhân Cơ
Một chén nước sông Thị Vải
Nhớ thương em mây trắng Ba Vì
Sông Đà nước dâng ngấn lệ
 
Nhớ ngày này năm ngoái
Nhật thực tối om
Mưa như vỡ bể
Giờ Tý họ cưa tấm biển địa phận Hà Tây
Như chém ngang mình quê lụa
Em đi
Chẳng còn Xứ Đoài
Chẳng còn Đương Lâm
Chẳng còn Nhị Khê (1)
Chẳng còn Khê Thượng (2)
Chẳng còn chiếc gậy Trường Sơn
Chẳng còn Hà Tây yêu dấu

Thôi thì phận mỏng con dân
Trên bảo không nghe cũng chết
Một năm âm dương cách biệt
Nhớ thương em, khấn một câu rằng:
Bao giờ hết buổi lăng nhăng
Hà Tây ta lại gọi bằng Hà Tây
Chắc là không chóng thì chày
Lòng dân trời đất thấu ngay ấy mà…

---------
(1)- Quê Nguyễn Trãi
(2)- Quê Tản Đà