Trang chủ » Cùng vui

MỖI TUẦN MỘT CHÂN DUNG VUI - NGÔ VĂN PHÚ

Trần Nhương
Thứ ba ngày 28 tháng 7 năm 2009 9:46 AM
 


Bác là Ngô Văn Phú
Giầu nhất Hội Nhà văn
Sách viết hai trăm cuốn (1)
Vẫn đang còn phăm phăm
 
Cỏ bùa mê vẫn mọc
Nhặt nắng trong mưa ngâu
Chiêm bao mà thấy sợ
Ấn kiếm trời ban cho
Dòng đời xuôi ngược mãi (2)
Vẫn chưa về Khả Do (3)
 
Tiên sư đứa nào láo
Bảo bác chỉ mây bông (4)
Cả thần Siêu thánh Quát (5)
Cũng thua bác một không…(1-0)
----------
 
(1)- Nhà thơ Ngô Văn Phú là một trong những người có số đầu sách nhiều nhât, hơn 200 cuốn trình làng.
(2)- Các chữ in đậm gạch dưới là một số tên tác phẩm của Ngô Văn Phú.
(3)- Quê Ngô Văn Phú ở làng Khả Do Vĩnh Phúc.
(4)- Bác có bài ca dao nổi tiếng: Trên trời mây trắng như bông/ Ở dưới cánh đồng bông trắng như mây
(5)- Ý nói Nguyễn Siêu, Cao Bá Quát