Trang chủ » Tin văn và...

Vài nét về văn học Việt Nam

TN
Thứ sáu ngày 20 tháng 6 năm 2014 9:26 AMTNc: Theo lịch của Writer Workshop, hôm nay các nhà văn VN giới thiệu đôi nét về văn học Việt Nam. Đình Kính nói về văn xuôi, Trần Nhương nói về thơ, Minh Chuyên nói về văn học hậu chiến và di họa chiến tranh. Các nhà văn Mỹ đăt rất nhiều câu hỏi nào là các nhà văn già có truyền cho nhà văn trẻ viết về chiến tranh hay không? Nào là VN có chế đọ kiểm duyệt không ? Nào là ngoài văn chương thì kịch có phát triển không? Nào là làm thé nào để vơi đi ám ảnh chiến tranh ? Một nhà thơ trẻ từng tham chiến tại Irac chia sẻ nỗi ám ảnh của anh nhờ thi ca đã khuây đi phần nào. Chúng tôi trao đổi với các bạn nhiều điều tương đồng giữa nhưng nhà văn CCB Mỹ và VN. Dịch giả Nguyễn Bá Chung cùng tham gia trao đổi và giải thích để các nhà văn Mỹ hiểu thêm về văn học VN