Trang chủ » Tin văn và...

Nhà văn Đình Kính đọc giới thiệu truyện ngắn Trăng muộn

TN
Thứ ba ngày 24 tháng 6 năm 2014 10:02 AM


Đình Kính giới thiệu truyện ngắn
TN tặng tranh cho Lady Borton

TNc: Trong chương trình của WRITERS WORKSHOP, hôm nay nhà văn Đình Kính giới thiệu truyện ngắn Trăn muộn. Nhà thơ Mỹ Fred Marchant đọc bản dịch tiếng Anh. Các nhà văn Mỹ rất thích truyện ngắn này. Tổng biên tập một tạp chí nhận sẽ in truyện này trong số tới.
Trần Nhương hôm nay mặc áo chủ quyền để các bạn Mỹ hiểu được VN đang bị TQ xâm phạm chủ quyền. Nhà thơ Fred người đã từng đánh nhau tại VN và đã sang thăm VN nhiều lần để kết nối nhà văn hai nước, rất đồng tình và đề nghị chụp ảnh cùng TN như một sự chia sẻ. Trần Nhương hôm nay tặng tranh cho các bạn Mỹ. Nhận tranh các bạn vô cùng thích thú.