Trang chủ » Tin văn và...

Ngôi nhà bạn bè

TN
Thứ ba ngày 17 tháng 6 năm 2014 8:58 AM
 
TNc: Trong khuôn khổ của Trại sáng tác phản đối chiến tranh của Viện willam Joiner Hoa Kì, ba nhà văn Đình Kính, Trần Nhương và Minh Chuyên đã đến Boston tham gia và trình bày một số sáng tác.
Công việc vưa bắt đầu hôm nay và kéo dài tới 27/6. Đến Boston được anh Nguễn Bá Chung và chị Phan Thị Ngọc Chấn đón tiếp nộng nhiệt. Ngôi nhà anh chị đẫ đón hàng trăn văn nghệ sĩ Việt Nam khi đến Boston. Vì vậy nơi đây là mái ấm tuyệt vời của bầu bạn. Trần Nhương tranh thủ ghi lại bằng màu vẽ ngôi nhà này để kỉ niệm. Đây là tranh vẽ đầu tiên của tôi tại Mỹ.