Trang chủ » Tin văn và...

Tọa đàm về dịch thơ

TN
Thứ năm ngày 19 tháng 6 năm 2014 4:34 PM
 

TNc; Trong chương trình WRITERS WORKSHOP, hôm nay Trần Nhương trình bày thơ của mình, Dịch giả Nguyễn Bá Chung dich sang tiếng Anh. Dịch giả Martha Collins phâních sự khác biệt ngôn ngữ VIỆT - ANH. Nhà van dịch giả Nguyễn Bá Chung trả lời nhiều câu hỏi.
Cuộc tọa đàm rất thân mật và sôi nổi . Các bạn Mỹ đặc biệt lắng nghe không. ai nói chuyện riêng như chúng ta. Các ban Mỹ rất yêu thơ và chịu nghe nhau. Cứ tưởng VN mình say thơ mà người Mỹ cũng say. Họ say theo kiểu tiên tửu và trân trọng thi ca..

TN kí họa chân dung cho các nhà văn Mỹ