Trang chủ » Tin văn và...

Sách Trần Nhương, Đình Kính, Minh Chuyên trong thư viện Đại học Harvard

TN
Thứ bẩy ngày 21 tháng 6 năm 2014 9:17 PM* TN bên kệ sách TV Đại học Harvard với cuốn sách của mình
 
TNc: Ba nhà văn chúng tôi đến thăm Đại học Harvard. Một ngôi trường nổi tiếng thế giới và rộng như cả nửa quận Hoàn kiếm. các quan chức VN nhiều người theo học ở đây. Trường có hơn 80 thư viện, trong đó có 1 thư viện Châu Á, có sách của 4 nước VN, Trung Quốc, Nhật Bản và Thái Lan. Trong khu sách văn học VN, các nhà văn VN khá nhiều người có sách tại đây. Rất vui ba nhà văn chúng tôi đều có sách đã lưu trữ. Đình Kính có Người của biển và Đảo mùa gió. Minh Chuyên có Hậu chiến VN và Di họa chiến tranh. Trần Nhương có tiểu thuyết Dòng sông không có đôi bờ và tập truyện Cơm bụi chấm com. Một thư viện khá lớn có hàng van cuốn sách.Chụp ảnh trước Thư viện Châu Á Đại học Harvard