Trang chủ » Tin văn và...

Tấm lòng bầu bạn

TN
Thứ sáu ngày 4 tháng 7 năm 2014 9:44 PM


TNc: chuyến đi tham gia Writers Workshop của Viện Willam Joiner ba nhà văn chúng tôi đa có h[n 10 ngày cùng các nhà văn CCB Mỹ trao đổi và gi[í thiệu tác phẩm cho nhau. Chuyến đi rất thành công. Trong thành công đó có phần đóng góp l[ns của nhà văn, dịch giả Nguyễn Bá Chung và chị Phan Thị Ngọc Chấn. Hon 20 năm qua các nhà văn hai nuoc  gặp nhau, cùng nhau có tiếng nói chung chông chiến tranh, vì con nguòi.
Trong nhũng ngày tại Boston, Tôi tranh thủ vẽ chân dung nhà văn Nguyễn Bá Chung và chị Phan Thị Ngọc Chấn là chút quà kỉ niệm và biết on. Truoc khi về tôi trao hai chân dung tặng anh chị. Hy vọng ngôi nhà ấm cúng của các nhà văn VN khi đến Mỹ sẽ mãi mãi là nỗi nhó khi ra về.