Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Họa thơ cụ Vũ Khiêu

Nguyễn Văn Diệp
Thứ tư ngày 16 tháng 4 năm 2014 2:21 PM

 Vừa đọc bài của Thế Anh viết cho A H Vũ Khiêu thấy ông V K khen ông Đỗ Minh Quân ghê quá
Tôi mạo muội họa và sửa bài của ông Vũ Khiêu thay từ không phổ thông bằng tự dễ hiểu may ra cũng được khen chăng! Nó thất niêm thất luật mất vần mong lượng thứ
 Những từ trong ngoặc là của Vũ Khiêu, Viết nghiêng là của tôi


  Bài xướng - Mời cả nước họa
 
    Xuân gần khỉ (giáp thân) 2004
Trời đất đêm ngày bỗng sáng trưng
Bởi bao sự kiện đẹp không (vô) chừng
Ngàn năm di tích còn phơi phới
Trăm trận Si Ghêm thắng lẫy lừng
Nhộn nhịp Điện Biên ngày mừng hè (khánh hạ)
Rỡ ràng Hà Nội buổi giữa thịnh (trung hưng)
Bước sang năm mới đời thêm đẹp
Vạn sự như hoa sớm nở bừng
       G S  Vũ Khiêu
Bài họa
    Nghèo vì tham nhũng
     Họa nguyên vận
Mĩ đình có đẹp để mà trưng
Lại nhũng lại tham tệ quá chừng
Minh Phụng - Năm Cam còn chấn động
Hà - Luân - Hạnh - Chiến *lại vang lừng
Quan tham đầy dẫy hành thiên hạ
Tiền của còn đâu để phục hưng
Ví thử không sinh quân mọt nước
Hào quang Đại Việt hẳn tưng bừng
       Xuân 2004
     Nguyễn Văn Diệp
* Bốn ông cán bộ tham nhũng