Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Tự ngã

Trần Trương
Thứ tư ngày 19 tháng 2 năm 2014 8:53 PM
Trần Trương

Còn vài ngày , thì hết năm Quí Tỵ,( năm tuổi của mình), tưởng chẳng làm sao, bỗng nhiên khuỵu chân ngã trong sân, gẫy xương vai. Đúng là khó tránh được “cái hạn” năm tuổi .Thế là ăn tết mất vui,nhưng vẫn còn  may mắn.


Cuối năm mình ngã gẫy tay
Chụp phim thấy miếng xương vai vỡ rồi
Thì ra “năm tuổi” đấy thôi
Tự nhiên khuỵu ngã chẳng người nào xô
Ngã rồi mà vẫn như mơ
Mải mê con chữ câu thơ chưa thành
Thôi thì băng bó sẽ lành
Đừng  vì  ngã bởi hư danh…khổ đời