Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thứ trưởng ra oai,sử gia cười khẩy

Trần Trương
Thứ ba ngày 24 tháng 12 năm 2013 8:36 PM


 

(BBC VN có bài về chuyện ông thứ trưởng Ngoại giao VN Nguyễn Thanh Sơn phản bác nhà sừ học- Đại biểu Quốc Hội Dương Trung Quốc nhân chuyện hoa hậu VN sai sót )

 


Một ông là thứ trưởng
Một ông là sử gia
Choảng nhau trên báo chí
Chỉ vì cái chữ TA

Hoa hậu Việt bước ra
Khoác dải hoa trên áo
Việt Nam thành Việt Nem
Cờ sao vàng lộn chéo

Ông thứ trưởng mới bảo
 Thế là nhục nhã thay
Ông sử gia xua tay:
 Đừng đao to búa lớn.

Dư luận thật phát ớn
Giọng thứ trưởng ra oai
Nạt nộ nhà sử học
Ta đang là quan đây!

Tôi biết ông Sơn này
Từ  những ngày xưa ấy 
Kiến thức cũng thơ ngây
Già đòn nhưng “non giái”

Có mấy chuyện thiếu sót
Họ đã xin lỗi rồi
Lại cứ còn cố chấp
nhảy vào để đánh hôi


Còn bao thứ tày trời
Biển Đông đang sôi sục
Đất nước đang bức xúc
Tầm nhìn chớ nhỏ nhoi!