Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Chủ quyền sao để người ta…?!...

Ô.Nhòm
Thứ bẩy ngày 20 tháng 7 năm 2013 8:09 PM

Ống Nhòm

 

Những phố Tầu trên nước Việt (Dantri – 20/07/2013)- Không biết vì lý do gì, bỗng

dưng khắp nơi từ Nam đến Băc, nổi lên phong trào trưng biển tiếng Trung Quốc.

Ngay tại làng nghề mộc Đồng Kỵ (Bắc Ninh) người ta treo cả biển chỉ đường bằng

tiếng Trung Quốc, còn hàng quán, cửa hiệu thì khỏi nói, y như phố của người Hoa.

Thơ rằng:

.

He…he…có quái gì đâu

Người ta “ghét” Tầu treo biển…chữ Nho

Toàn là “khẩu hiệu chữ to”

Nếu không biết đọc, cứ cho rằng là:…

Bà con “ tả tảo ” Trung Hoa

Âm mưu thôn tính nước ta nhập…Tầu!?...

Cho nên mới thấy đâu đâu

Căng biển chữ Tầu “phản đối”…Trung Hoa!...

Gật đầu các Quan nhà ta

“Ô kê” cho phép cứ là…treo lên!?

Chắc là vừa ý cấp trên

Bởi chưng “lãnh đạo” cũng “quên” rằng là:…

Việt Nam là một Quốc gia

Chủ quyền sao để người ta…làm bừa?!...20/07/2013

Ô.Nhòm