Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Ba thằng ăn hại…

Dưa Lê
Thứ hai ngày 27 tháng 5 năm 2013 9:18 PM

Dưa Lê

 Chủ tịch tỉnh, thứ trưởng “dan díu” với doanh nghiêp (VN.net-27/05/2013)- Chỉ trong thời gian ngắn, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật, đề nghị thôi chức nhiều lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các bộ, ngành đo có các sai phạm trong quản lý, trong đó có “dan díu” đến các doanh nghiệp…  Rõ là:

. Ba thằng “ăn hại đái khai”

Toàn là “cốp nặng” lắm bài…lưu manh!

Chỉ tài…ăn cắp như ranh

Làm như mèo mửa tranh ăn…thôi rồi!...

Thằng thì liếm đủ mọi nơi

Đất đai bán loạn coi trời bằng vung!

Thằng thì nổi máu “yêng hùng”…

“Vua con” một tỉnh vẫy vùng dọc ngang!?

“Bí thơ Tỉnh ủy” đàng hoàng

Ăn gian, nói dối thuộc hàng…đại siêu!...

“Lên đời” rủng rỉnh tiền tiêu

Vênh vênh vác vác ra điều ta đây!...

Trời thì cao – Đất thì dầy

Lại thêm có kẻ tiếp tay trên…Trời…

Bây giờ ngã ngửa…hỡi ơi…

Thi hành “kỷ luật” con Trời…qua loa!...

Thà rằng đừng có bới ra…

 

27-05-2013