Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Nhục là Thịt

Hủ Tếu
Thứ năm ngày 9 tháng 5 năm 2013 3:41 PM

Ông Tiến sĩ khoa học
Ra thế giới biết nhục
Vì không có quốc phục
Hu hu hu...hu hu
+
Bao tiến sĩ khoa học
Nếu thực lòng biết nhục
Ghé mắt xem ti-vi
Miền núi có xa gì
+
Bữa ăn không có thịt
Thịt cũng gọi là nhục
Không thịt là không nhục
Là nhân văn đích thưc
+
Bao hội hè chập cheng
Nhiều liên hoan rực rỡ
Của một lũ rửng mỡ
Đang ăn miếng nhục to


7/5/2013  Hủ Tếu