Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Bệnh viện…“móc túi”!?...

Dưa Lê
Thứ hai ngày 13 tháng 5 năm 2013 10:01 PM

 
(Laodong.com-13/05/2013) - Móc túi bệnh nhân hàng tỉ đồng bằng cắt xén, tráo phim
…Với những thủ thuật gian lận đẻ móc túi người bệnh mỗi tháng thu lợi riêng hàng
trăm triệu đồng…tại khoa Chuẩn đoán hình ảnh BV Chấn thương-chỉnh hình thành
phố HCM. Thơ rằng:
 
.
“Mẹ hiền” ôi…hỡi… “mẹ hiền”…
Hóa ra “mẹ” cũng tham tiền như ai ?…
Dở trò “làm xiếc” dài dài
Mỗi tháng…trăm triệu “mẹ” xài ngon ơ!...
Bây giò đã lộ... tơ hơ
Thế mà “tô cáo” còn chờ…xác minh?!
Vì bên “cảnh sát an ninh”
Lý do lý trấu “không rành” chuyên môn!?
Nên “bóng” chưa “sút” vào gôn
Chuyền về “ngành dọc” xem luôn mọi bề…
Bà con nghe chuyện…cười khề
Biết đâu zụ ziệc lại zề…“số mo”!???... *
…………….
.
13-05-2013
DL
 
----------------------
* - Số mo = số không