Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ngày “cá tháng tư”

Hoàng Gia Cương
Thứ hai ngày 1 tháng 4 năm 2013 4:48 AM

 
Có phải loài người tự xưa
Chỉ quen tôn sùng sự thật
Nên đời trầm lặng ngu ngơ
Rất cần thêm muối thêm dưa
Rất cần ngày “cá tháng tư”!
 
Ngày “cá tháng tư” vui thật
“Lừa” nhau nhưng rất vô tư
Bị “lừa” cũng không xị mặt
Niềm vui bùng phát bất ngờ
- Niềm vui ngày “cá tháng tư”!
 
Bông đùa thành chuyện xa xưa
Giờ đang vào thời bát nháo
Đâu đâu cũng toàn nói xạo
Ngày nào cũng “cá tháng tư”
Quanh năm đều “cá tháng tư”!
 
Nói xạo đâu để bông đùa?
Đã thành thói quen, nếp nghĩ
Ẩn trong ngôn từ hoa mỹ
Nấp trong hành xử vô ngôn
Lòe trong danh nghĩa ... “vì dân”!
 
Tưởng là trong mỗi một năm
Tháng tư mới sinh “ngày cá”
Ai dè quanh năm suốt năm
Ngày nào cũng đều thế cả!
*

- Còn cần ngày “cá tháng tư”?!
 
3/2013