Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Bé…hạt tiêu!...

Dưa Lê
Thứ hai ngày 25 tháng 3 năm 2013 1:08 PM

 
Philippines tuần tra Biển Đông canh chừng Trung Quốc tập trận.
(Dantri.com 23/03/2013) – Lực lượng an ninh hải quân Philippines sẽ tiến hành các
cuộc“tuần tra chủ quyền” tại Biển Đông để phòng ngừa khả năng các tầu Trung Quốc thâm nhập lãnh hải nước này trong khi đang tiến hành một cuộc tập trận hải
quân trong khu vực…
.
Phi-líp-pin “bé hạt tiêu”
Để phòng bọn “Khựa” nó liều tới đây
Cho quân thường trực đêm ngày 
Nếu thấy “tầu lạ” chơi ngay tức thì!...
Mẹo “Tung Quở” ai lạ gì
Ôm mộng Bành trướng gỉ gi cũng làm!...
Mồm thì xoen xoét “bạn vàng”
Bụng thì trương phễnh chứa toàn...dao găm!
“Lưỡi bò” liếm hết biển Đông
Mặc Thế giới chửi cũng…không là gì!...
Chơi bài giả điếc ù lỳ
Con bài “Bành trướng”ta thì…cứ chơi!?...
Xưng xưng tự nhận...“con Trời”
Nước Phi họ vẫn…“Coi Giời bằng vung”!!!...
.
24-03-2013
DL