Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chúc Tết Trannhuong.com

Thư ký Thời Đại
Thứ ba ngày 1 tháng 1 năm 2013 6:20 PM

 

Trần Nhương đầu 7 vẫn chưa già

Không bia không rượu không la đà

“Kính vẫn chưa đeo” & “Sờ không lộn”

Công việc Trần Nhương quá bộn bề

Làm báo nhưng bác chẳng theo lề

Viết lách, hội họa bác tài ghê

Độc giả không thấy ai chê bác

Bởi vì bút sắt bác hiên ngang

Năm cũ qua rồi năm mới sang

Cầu mong bác khỏe để trình làng.

 

31/12/2012

THƯ KÝ THỜI ĐẠI