Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chúc Tết bác Trần Nhương

Trần Tấn
Thứ ba ngày 1 tháng 1 năm 2013 6:17 PM


NĂM cũ qua đi quá được rồi
MỚI về chúc bác mấy vần thôi
MẠNH giỏi bảy mươi còn vững chán
KHỎE - tài , hai chữ đặng sinh sôi
BÌNH lắm văn chương cùng thiên hạ
AN nhàn thơ phú mãi lên ngôi
HẠNH lớn , bạn văn luôn sát cánh
PHÚC nhà , hào hiệp Trần Nhương  - tôi  !

 

     Lúc 5h30 , 1-1-2013

      TRẦN TẤN