Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ của Hoa Nguyên

Hoa Nguyên
Chủ nhật ngày 23 tháng 12 năm 2012 9:04 PM

 ĐÁNH BẮT XA BỜ

Em vừa mới học chữ “ngờ”
Ai còn đánh bắt xa bờ không ai?!
Thả câu quăng lưới thuyền chài…
Đêm kéo hụt, xảy, canh ngày… dí luôn!

Chớ giăng lưới hẹp, về không!
Phải tay cá mập đừng hòng trúng to
Cắn cho thủng lưới! Khoan hò…
Mồi nào mẻ nấy, ra kho mắm đầy!

Đời em - bống tẹo - lạc bầy
Gặp con cám hóa kiếp này tai ương
Ai còn thương mẩu xương sườn?
Sao lặn hơi một, chẳng vòng sủi tăm!

Giếng sâu thăm thẳm…là thăm!
Thèm ra biển lớn trăm năm vẫy vùng
Sợ bầy mập đớp lung tung…
Nằm lo canh cánh ai cùng hụi đây?

Hỏi ông Nguyễn Bính có say
Ghen chi ghen dữ, chiều nay biển rầu!
Vắng teo cá chẳng cắn câu
Tội ai dầu nhớt đấu thầu bể khơi…

 

THƠ:   MỘT  KIẾP  MÁ  HỒNG

Vừa vui đã rụng xuống buồn
Mới hưng hửng nắng lại cuồn cuộn mưa
Ta mong trưa, được mấy trưa!
Sáng ui ui sáng, chiều lưa thưa chiều…

Nghĩ chi cho đớn đau nhiều?
Qua cầu bóng gió lời thiêu ôi rồi
Ra về dốc cặn đổ thôi!
Cho hanh hoai đất, cho trời thoáng thông

Để trôi một kiếp má hồng
Tình còn nỡ phụ, đời hòng bế kê!
Có cây dây mới leo lề…
Ai người dập lửa khói về đêm say

Đời người là bấy nhiêu ngày?
Mà mê hồn trận, mà trầy trụa thân
Trời cao ta với tới gần…
Xác xin chôn cạnh tình nhân ngoài thành