Trang chủ » Cùng vui "Lòng xào dưa"

Mỗi tuần một chân dung vui -Trần Mạnh Hảo

Trần Nhương
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2009 3:54 AM
hspace=0


Trần Mạnh Hảo
 

Ly thân chót đã một thời (*)
Về sau nghĩ lại thấy hơi dại khờ
Búa phải lớn, đao phải to
Bao nhiêu sư phụ ông cho cù nèo
Giữa đường đổi gió lộn lèo
“Cải lương” vắt vẻo lắm điều thị phi
Thì thôi Thơ cứ viết đi
Phê bình lý sự thiếu gì đam mê
Trần MạnhHảo mới ghê

***********
(*) Tên tiểu thuyết của TMH