Trang chủ » Viết về Trần Nhương

CHÂN DUNG NHÀ THƠ TRẦN NHƯƠNG

Đào Quang Thép
Thứ hai ngày 18 tháng 4 năm 2011 8:59 AM

Chống Mỹ ông ở Trường Sơn

Ngự trong hang đá, sướng hơn nhà lầu

Lính ăn măng nứa, măng vầu

Ông xài đồ hộp, chè Tầu, lương khô

Hết vẽ tranh lại làm thơ

Bao nhiêu người mẫu mộng mơ ông xài

Về hưu ông mở website

Ông tung lên mạng những bài giật gân

Blogger đủ thành phần

Người mẫu cũ mới chen chân lách vào

Món ngon hải vị sơn hào

Thương ông trên bảo… dưới nào có nghe !