Trang chủ » Viết về Trần Nhương

CẢM TÁC VỀ BÁC TRẦN NHƯƠNG

Nguyễn Tiến Bình
Thứ sáu ngày 5 tháng 11 năm 2010 10:03 PM
 
(  Về  Nhà giáo - Nhà thơ – Nhà báo Trần Nhương
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam , Hội CCB VN…)


Nhà báo – Nhà thơ Trần Nhương
Suốt ngày bận rộn , giờ đương làm gì ?
Chắc đang vun vút lao đi
Hay là vẽ để cười khì nhân gian
Hay viết thơ lòng chứa chan
Hay làm thơ, báo phàn nàn nhiễu nhương
Hay đi đến mấy địa phương
Vừa đi vừa viết trên đường ô tô
Hay chụp hay , dở mấy pô
Hay là đùa chút với cô em nào
Để xả hơi lúc giải lao
Hồi sức , bác lại đâm lao việc đời
Vất vả vẫn nuôi “oép ” “chơi ”
Để vì đất nước ,vì đời , vì dân
Tôi yêu kính bác nhiều lần
Cổ lai hy vẫn tăng phần tiến công…
Nguyễn Tiến Bình
số 111 , A6 ,phố 8-3 , Hà Nội
ĐT : 01686711077
Email : tienbinh_nguyen@yaho o.com.vn