Trang chủ » Viết về Trần Nhương

NHÀ BÁO NHÀ THƠ

Chu Văn Keng
Thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2015 4:08 PM
Tặng NNB & TN
Gọi là một chút lòng thành
Tặng hai nhà báo song hành nhà thơ
Sáng tâm kẽ tóc chân tơ
Gom bao thế sự đói no vui buồn (*)
Báo thơ là cớ khởi nguồn
Buồn vui trần thế lệ tuôn trong lời
Tuyên ngôn lẽ sống ở đời
Dấn thân một thuở nguyên tươi tuổi già
Cuối thu bóng ngả chiều tà
Tinh khôi còn chút phù sa đắp bồi
Một mình trang mạng xanh tươi
Tuổi già cặm cụi tình đời báo thơ (*)
Báo mạng vương vấn mộng mơ
Để thơ cùng báo kết tơ vương lòng
(*) Biên tập chỉnh sửa vần điệu.
Thơ Chu Văn Keng, Berlin CHLB Đức/ Tác giả gửi bài