Trang chủ » Viết về Trần Nhương

Gương nhân sĩ

Hoàng Tấn Đạt
Thứ ba ngày 27 tháng 3 năm 2012 7:21 PM

 ( Họa bài “ Phác họa bác Trần Nhương” của Trần Vân Hạc)

Chính danh dòng dõi họ Trần
Bác Nhương  ngày một nâng tầm sân chơi
Thịnh suy bĩ thái đủ mùi
Mở trang web lớn cho đời thêm vui
Khi hưng phấn lúc bùi ngùi
Ngọt ngon bác tặng cho người chua cay
Nhìn đời rất tỉnh không say
Chẳng cong ngòi bút mà ngay thân tùng
Thấm nhuần chân lý sắc không
Nặng câu nhân nghĩa nhẹ lòng vàng son
Văn chương mỏ rông thi đàn
Muôn phương  nghệ sỹ ngày càng tin yêu
Trao muôn ý gửi muôn điều
Bao nhiêu tâm sự bấy nhiêu mảnh đời
Bác Trần Nhương kính yêu ơi!
Bao gương nhân sỹ sáng ngời trong ta!

  HOÀNG TẤN ĐẠT