Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

GS. PHẠM HỒNG TUNG: GIẢI ĐỘC HAY HẠ ĐỘC LỊCH SỬ?

TS. Châu Minh Hùng
Thứ bẩy ngày 18 tháng 2 năm 2023 8:58 AM
GS sử học Phạm Hồng Tung, Chủ biên chương trình lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông, khi nói về dạy học phần Chiến tranh biên giới năm 1979 đã định hướng:
"Thứ năm, cần tuyệt đối tránh các ngôn từ, hình ảnh, lối trình bày mang tính gây hấn, biểu cảm, miệt thị. Các ngôn từ biểu cảm, miệt thị, như “chúng”, “quân địch”, “giặc”, “dã man”, “tàn bạo”, “khát máu” … không hề giúp cho các lập luận, phân tích, đánh giá gia tăng tính thuyết phục, trái lại, làm bộc lộ rõ thái độ định kiến, áp đặt, phiến diện, thiếu khách quan và do đó, thiếu tính thuyết phục" (Nguồn Vietnamnet).
Trước khi đi đến định hướng thứ năm này, GS. Tung đưa ra cả hệ thống vấn đề với lập luận: 1) Chú ý "phân tích, đánh giá sự kiện lịch sử" hơn là mô tả lịch sử, 2) Chú ý đến "bản chất nhân văn, nhân bản của giáo dục lịch sử và mục tiêu cao cả nhất của giáo dục lịch sử là hướng đến tương lai hòa bình, hòa giải, hữu nghị và hợp tác" hơn là gây chia rẽ, xung đột, 3) "Cần phải làm rõ rằng việc nổ ra cuộc chiến đó là trái với truyền thống đoàn kết, hữu nghị, tương thân tương ái giữa hai dân tộc Việt Nam và Trung Quốc, trái với lợi ích cơ bản, lâu dài của hai quốc gia, hai dân tộc", 4) "Quán triệt nguyên tắc khách quan, trung thực, trong giảng dạy, học tập, biên soạn sách giáo khoa và tài liệu tham khảo khác cần tránh che giấu sự thật, xuyên tạc và bóp méo sự thật lịch sử". Và 5) như trên đã trích.
Cuối bài là định hướng "giải độc lịch sử" để hướng đến "hoà giải" "hoà hợp", "hữu nghị", "hợp tác" trong quan hệ Việt - Trung.
Tôi phải tóm tắt hệ thống như vậy để tránh việc bị quy lỗi cắt xén, xuyên tạc, gay oan sai cho người phát ngôn.
Cả hệ thống lập luận của GS. Tung với mục đích đi đến hoà hợp, hoà giải, hoà bình, tôi không phản bác, thậm chí đồng tình. Tôi hiểu GS. Tung muốn nói: không có kẻ thù vĩnh viễn. Cá nhân tôi cũng không cực đoan, luôn xem nhà cầm quyền lẫn nhân dân Trung Quốc là kẻ thù. Hoà hợp, hoà giải là chính sách đúng, không chỉ đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đường lối chung của mọi thời đại, mọi dân tộc yêu hoà bình.
Ở đây, tôi chỉ phản biện định hướng thứ năm. Một là nó mâu thuẫn với cả bốn định hướng trước đó khi 1) phân tích, đánh giá thế nào khi sự thật lịch sử chỉ có một: ngày 17/02/1979, 180 nghìn quân Trung Quốc tràn sang biên giới Việt Nam phá hoại nhà cửa, tàn sát giết hại hàng vạn dân vô tội? 2) Làm cách nào thể hiện "bản chất nhân văn, nhân bản của giáo dục lịch sử" khi không gọi đúng tên tội ác của kẻ thù? 3) Kẻ thù không được gọi đúng tên thì làm sao làm rõ ai là kẻ đã "gây chia rẽ, xung đột trái với truyền thống đoàn kết, hữu nghị, tương thân tương ái giữa hai dân tộc Việt Nam và Trung Quốc, trái với lợi ích cơ bản, lâu dài của hai quốc gia, hai dân tộc? 4) không làm rõ sự thật lịch sử như vậy thì làm sao "tránh che giấu sự thật, xuyên tạc và bóp méo sự thật lịch sử", và như vậy, 5) không gọi “chúng”, “quân địch”, “giặc”, “dã man”, “tàn bạo”, “khát máu” thì gọi bằng gì?
Không chừng dạy lịch sử mà lập lờ như vậy, con cháu ta sẽ lập lờ theo, bất phân ta/địch, dẫn đến biến địch thành ta, ta thành địch và có ngày đem cả giang sơn gấm vóc của cha ông giao cho giặc.
Đành rằng, chiến tranh kích động bản năng hoang dã của con người. Bản chất của chiến tranh là tội ác gây đau thương cho cả hai phía. Cá nhân tôi không chỉ đau cho mất mát của đồng bào tôi mà đau cho vạn dân Trung Quốc. Nhưng phải sòng phẳng với quá khứ mới có hoà giải trong hiện tại và tương lai.
Lịch sử là quá khứ. Quá khứ anh là giặc thì phải gọi anh khi ấy là giặc, không thể là bạn. Quá khứ anh tàn bạo, dã man thì phải gọi anh tàn bạo, dã man chứ không thể nói anh nhân văn, nhân đạo. Nhà tu khi quỳ trước Chúa, Phật cũng phải biết tội, xưng tội để sám hối. Lập lờ là gian dối, tội ác còn leo thang hơn.
"Sự thật khách quan" là sự thật gọi đúng bằng tên và bản chất sự thật, thể diện đúng thái độ với sự thật chứ không có chuyện đánh tráo ngôn từ, biến ghét thành yêu, biến yêu thành ghét.
Mách cho GS sử học cố tình hoặc đã quên mất kién thức lịch sử. Trong suốt ngàn năm phong kiến, mặc dù sau mỗi lần đánh đuổi giặc Tàu, vua ta dù cầu hoà, thậm chí nhận sắc phong của thiên triều, nhưng các trang sử vẫn gọi giặc là giặc, tội ác vẫn ghi thành tội ác bằng đúng ngôn từ đã có. Không tin ông mở lại tất cả các sách sử ra xem? Lý Thường Kiệt đánh xong quân Tống vẫn cho dân lưu truyền bài thơ thần, gọi quân Tống là "nghịch lỗ". Hưng Đạo Vương vẫn không cho đốt bài Hịch tướng sĩ xem quân giặc là bọn "lang sói", "cú diều". Nguyễn Trãi cho Vương Thông rời khỏi thành Đông Quan trong danh dự bằng lễ cầu hoà, nhưng Bình Ngô đại cáo vẫn gọi quân Minh là "cuồng Minh", gọi thiên tử nhà Minh là "thằng nhãi ranh Tuyên Đức" (Toại linh Tuyên Đức chi giảo đồng), còn tội ác thì "Trúc Nam Sơn không ghi hết tội/ Biển Đông Hải không rửa sạch tanh hôi". Và thưa GS. Tung, Quang Trung đánh xong quân Thanh, không chỉ cầu hoà, nhận sắc phong của Càn Long, có nhận Càn Long làm cha như sử Thanh viết, nhưng Quang Trung có cho đốt bài Hịch xuất quân từng miệt thị quân Thanh không? "Đánh cho để dài tóc/Đánh cho để đen răng/Đánh cho chúng chích luân bất phản/Đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn/ Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ!".
Lẽ nào giáo sư sử học mà chưa từng học những trang sử phổ thông của dân tộc mình?
Có khi nào, với tư duy hoà hợp, hoà giải để "giải độc lịch sử", GS. Tung đề nghị nên đốt sạch các văn kiện lịch sử trên để ông và nhóm làm sách giáo khoa lịch sử viết lại từ đầu?
Và đã nói thì nói cho trót. Cụ Hồ đánh Pháp, đuổi Nhật xong thì cũng thiết lập quan hệ ngoại giao, hoà giải, hoà hợp, nhưng cụ có chỉ thị đốt và hoặc sửa đổi ngôn từ trong Bản án chế độ thực dân Pháp, Tuyên ngôn độc lập không? Hai văn kiện lịch sử đó tràn ngập ngôn từ miệt thị, mỉa mai, gọi đúng tên "chúng", "lang sói", "dã man", "khát máu",... lẽ nào GS. Tung chưa từng đọc một lần? Hay là GS. Tung dám ném các văn kiện đó vào sọt rác, đốt sạch hoặc sửa lại toàn bộ hệ thống ngôn từ mà chính miệng các ông gọi là các áng "thiên cổ hùng văn"?
Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam đâu chỉ hoà hợp, hoà giải với Trung Quốc mà còn hoà hợp, hoà giải với Pháp, Mỹ, Nhật đã từng gây chiến với Việt Nam, tại sao GS. Tung không định hướng giải quyết luôn những ngôn từ miệt thị, sặc mùi thù hận đến "Thù muôn đời muôn kiếp không tan" trên các trang sử và văn bia mà chính các ông làm ra? Sự phiến diện và thiên vị đó là do đâu?
Trong hiện tại, nhà cầm quyền Pháp, Nhật, Mỹ so với nhà cầm quyền Trung Cộng, ai thiện chí hoà giải, hoà hợp với Việt Nam hơn? Nếu Trung Cộng thiện chí hoà giải, hoà hợp với Việt Nam, sao họ không trả Hoàng Sa và Gạc Ma khi họ đã đánh chiếm trong biển máu và tới nay vẫn tiếp tục gây hấn trên Biển Đông, phá bao nhiêu tàu cá, sát hại bao nhiêu dân lành khi ra khơi đánh cá?
GS. Tung dẫn ra các dân tộc lớn, sau chiến tranh đều hoà giải, hoà hợp, như người Pháp, người Đức chẳng hạn. Ông không thấy rằng, đó là thiện chí từ cả hai phía chứ có giống quan hệ đơn phương và giả tạo như quan hệ Việt - Trung? Ông không thấy trên báo chí, mạng xã hội của Trung Cộng những ngôn từ miệt thị, phỉ báng, đầy gây hấn, thù địch với Việt Nam sao? Ngay cả đối với Nhật, một dân tộc hiện tại văn minh, cao cả, đã có Tuyên ngôn nhân gian với lời sám hối tội ác chiến tranh, nhưng Trung Quốc có tha thứ cho vụ thảm sát Nam Kinh mà người Nhật đã gây ra trên đất nước họ không? Tha thứ thì sao có đến hàng trăm bộ phim Trung Quốc khoét đi khoét lại cái tội ác đó và gọi Nhật là bọn "quỷ lùn khát máu"?
Mách cho GS. Tung biết, trừ nhóm nhỏ những con bò ngứa sừng bạ đâu húc đó, không dân tộc nào nhân ái, cao cả hơn dân tộc Việt Nam. Nhân dân Việt Nam thấm thía nỗi đau của chiến tranh, đã giải độc lịch sử ngay từ sau chiến tranh chứ không cần ông và các sử gia giải độc. Ngay cả những người có thân nhân bị giết hại trong chiến tranh cũng hoàn toàn tha thứ cho giặc. Ông chống mắt lên mà xem những gia đình ấy tiếp đón các cựu binh Pháp, Mỹ ra sao?
Tôi hình dung, GS. Tung, đại diện cho sử gia thời nay, với cái nhìn lịch sử lập lờ, đầy thiên vị, đúng ra là phi lịch sử - về sự thật, thiếu hiểu biết, phủ nhận lịch sử; về thài độ, bạc nhược, ươn hèn với giặc và thiếu lương tri đối với máu xương của đồng bào mình - đã cố tình hạ độc lịch sử hơn là "giải độc lịch sử" như ông đã nhân danh!
TS. Châu Minh Hùng (Đại học Quy Nhơn)
-----------