Trang chủ » Thơ

THÁNG GIÊNG

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 5 tháng 2 năm 2023 10:14 AM
Tháng Giêng chum chím hoa chanh

Sương giăng thủy mặc, năm canh dại khờ

Tháng Giêng sông thả ngu ngơ

Hình như có ý đợi chờ sấm vang

Tháng Giêng trời vẫn mang mang

Ngày lưng lửng giống anh chàng độc thân

Tháng Giêng chưa rét Nàng Bân

Để bao cô gái thương gần nhớ xa

Tháng Giêng như thể người ta

Đỏng đa đỏng đảnh dở hoa dở cành

Tháng Giêng ý nghĩ mong manh

Mong manh dự cảm chưa xanh như là

Tháng Giêng ngưỡng cửa chưa qua

Đợi khi rét lộc mẹ ta bói Kiều

Tháng Giêng chưa ngỏ lời yêu

Cho mười hai tháng bao nhiêu phập phồng…