Trang chủ » Thơ

TRẦN HUY QUANG

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 10 tháng 2 năm 2023 9:35 AMViếng bạn của tôi

Đồng hương Hồ Xuân Hương

Người Nghệ mà không cá gỗ

Trái tim nén chặt yêu thương

Con chữ nghiêng về bên lở

“Linh nghiệm” tiên tri bất hủ

Quỳnh Lưu có Trần Huy Quang…

Ngày 17-12-2022